Mariusz Stefański


Stopień: FIGHTER 5


Międzynarodowy Instruktor Krav Maga o specjalizacjach:

  • Self Defense and Fighting Instructor
  • Knife Fighting Instructor
  • Military Instructor
  • Close Protection Instructor

Międzynarodowy Instruktor World Knife Fighting Organisation o specjalizacji:

  • Tactical Knife Fighting and Defense Instructor

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych:

  • Instruktor I stopnia walki w bliskim kontakcie

Polska Akademia Sportu:

  • Trener Osobisty