Monika Zawadzka


Stopień: FIGHTER 1


Monika Zawadzka to

Międzynarodowy Instruktor United Krav Maga:

  • Kids Instructor

Wyższe wykształcenie pedagogiczne
Specjalizacje:

  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika wczesnoszkolna

Nauczyciel mianowany

Pedagog, metodyk, terapeuta pedagogiczny