Patryk Rochalski


Stopień:


Międzynarodowy Instruktor United Krav Maga o specjalizacjach:

  • Kids Instructor