1176158_620384141327058_866931591_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1176158_620384141327058_866931591_n