1175337_620384187993720_1119306982_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1175337_620384187993720_1119306982_n