1150383_620384204660385_2056929464_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1150383_620384204660385_2056929464_n