1175150_620384251327047_1613617207_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1175150_620384251327047_1613617207_n