543403_620384301327042_1595557505_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA543403_620384301327042_1595557505_n