561877_620384314660374_394727056_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA561877_620384314660374_394727056_n