995966_620384344660371_66027971_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA995966_620384344660371_66027971_n