1174884_620384351327037_2074889712_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1174884_620384351327037_2074889712_n