1186199_620384357993703_1510783743_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1186199_620384357993703_1510783743_n