1186190_620384417993697_596613797_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1186190_620384417993697_596613797_n