1014216_620384437993695_820752606_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1014216_620384437993695_820752606_n