1184997_620384494660356_95988512_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1184997_620384494660356_95988512_n