1186183_620384497993689_1153934197_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1186183_620384497993689_1153934197_n