1186046_620384544660351_459290464_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1186046_620384544660351_459290464_n