1176209_620384557993683_1842244274_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1176209_620384557993683_1842244274_n