1170731_620384567993682_1086245403_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1170731_620384567993682_1086245403_n