1098120_620384631327009_1121240737_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1098120_620384631327009_1121240737_n