560791_620384647993674_871660398_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA560791_620384647993674_871660398_n