1150229_620384721327000_407204597_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1150229_620384721327000_407204597_n