972335_620384737993665_1904540983_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA972335_620384737993665_1904540983_n