970512_620384854660320_2094296439_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA970512_620384854660320_2094296439_n