1185073_620384861326986_74879937_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1185073_620384861326986_74879937_n