968911_620384951326977_1349109074_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA968911_620384951326977_1349109074_n