1176266_620384954660310_164737163_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1176266_620384954660310_164737163_n