1185211_620384994660306_890251330_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1185211_620384994660306_890251330_n