23911_620385011326971_1209108913_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA23911_620385011326971_1209108913_n