1184780_620385077993631_730936853_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1184780_620385077993631_730936853_n