1209416_620385094660296_453695400_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1209416_620385094660296_453695400_n