1170828_620385167993622_1452871395_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1170828_620385167993622_1452871395_n