1175141_620385171326955_1917953579_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1175141_620385171326955_1917953579_n