1175141_620385207993618_1123168110_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1175141_620385207993618_1123168110_n