03. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA03. egz_14_06_2017