14. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA14. egz_14_06_2017