23. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA23. egz_14_06_2017