28. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA28. egz_14_06_2017