REGULAMINY PARTNERSKIE

OK SYSTEM

Zasady korzystania z programu OK SYSTEM:

Użytkownik OK ma prawo do korzystania z usług i obiektów, po dokonaniu weryfikacji uprawnień w
Systemie Informatycznym OK. w następujący sposób:
-poprzez autoryzację telefonu komórkowego (przed skorzystaniem z usługi). W tym celu Użytkownik OK wysyła SMS o treści 4136 na numer 722 211 611.

OK System potwierdzi SMS wysłanym zwrotnie na telefon komórkowy Użytkownika OK oraz na telefon komórkowy Instruktora Podlaskiego Centrum Krav Maga, który prowadzić będzie zajęcia kod autoryzacji, który stanowi podstawę do weryfikacji wejścia.

-Instruktor ma prawo dokonać porównania kodów przesłanych przez OK System na oba w/w telefony. Zgodność kodów jest jednoznaczna z akceptacją wyświadczenia konkretnej usługi Użytkownikowi OK.

Użytkownik OK ma obowiązek zapoznania i dostosowania się do wewnętrznego regulaminu Podlaskiego Centrum Krav Maga, z usług lub obiektów którego zamierza skorzystać, dostępnego na stronie www.oksystem.pl oraz w obiektach Partnerów.
Skorzystanie z usługi konkretnego Partnera oznacza bezwzględną akceptację jego regulaminu.

Podlaskie Centrum KRAV MAGAREGULAMINY PARTNERSKIE