by  in Aktualności

Szkolenie ofiar przemocy MOPS

Szkolimy dalej

Tym razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Trudne i ważne tematy, które tłumaczył nasz trener Marcin Fiodorow
Poza podstawowymi procedurami bezpieczeństwa w razie wystąpienia kryzysu, uczestniczki poznały techniki obniżające stres oraz ćwiczenia uważności pomagające w codziennym życiu.
Tego typu szkolenia to zawsze duże wyzwanie zarówno uczestnikom jak i wykładowcom. Bardzo ważnym jest zrozumienie esencji problemu oraz modeli możliwych rozwiazań. Często w takich wypadkach to głównie praca z samym sobą i swoimi emocjami.
Dziękujemy po raz kolejny za zaufanie.
Cieszymy się, że coraz więcej ludzi oraz instytucji wydaje się rozumieć, że samoobrona to nie tylko „palce w oczy…” to złożone zagadnienie natury metalnej i fizycznej.
Cieszymy się, że to #UnitedKravMagaWorldOrganisation wybierana jest przez jednostyki budżetowe oraz komercyjne firmy do realizacji tych wrażliwych zagadnień.
Zapraszamy na #warszawska59
UNITED!
MarcinSzkolenie ofiar przemocy MOPS