by  in Seminaria

Treningi w nowym roku 2021

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zasady działania naszej szkoły ulegają zmianie.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.[1], a konkretnie  § 10 ust. 15, prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
-lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

  1. we współzawodnictwie sportowym;
  2. zajęciach sportowych;
  3. wydarzeniach sportowych.

Informujemy, że nasz klub sportowy SZKOŁA SPORTU I SAMOOBRONY – PROTECT YOURSELF jest zrzeszony w Polskim Związku Sambo. Polski Związek Sambo wydał zaświadczenie, że członkowie Szkoły Sportu i Samoobrony mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych. (zaświadczenie do wglądu na zajęciach)

Dlatego od 4 stycznia 2021 dzieci i i młodzież wraca na matę!

Aby uczestniczyć w zajęciach sportowych prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, która jest do ściągnięcia TUTAJ.

Deklaracja będzie dostępna na miejscu, jednak w obecnej sytuacji i zaostrzonym reżimie sanitarnym, gdzie nie dopuszcza się publiczności na treningach prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie. Przynależność w tym roku do klubu jest BEZPŁATNA!

GRAFIK

 

 

 

EGZAMIN

W związku z obecną sytuacją Prezydent United Krav Maga World Organisation – Master Tomasz Adamczyk wydał oświadczenie, że wszystkie egzaminy odbędą się podczas zajęć dla poszczególnych grup zgodnie z decyzjami instruktorów danej sekcji. Dlatego w Białymstoku egzaminy przeprowadzi Marcin Fiodorow, a terminy dla poszczególnych grup wyglądają następująco:

  • GRUPA BORSUKI, KANGURKI, WICZKI – 19 stycznia 2021, g. 17:00 – biały pas
  • GRUPA ORŁY, DZIKI, NIEDŹWIADKI – 21 stycznia 2021, g. 17:00 – biały pas
  • GRUPA TYGRYSKI – 18 stycznia 2021, g 17:00 – żółte i pomarańczowe pasy
  • GRUPA GEPARDY i LAMPARTY 21 stycznia 2021, g. 18:30 – żółte i pomarańczowe pasy
  • GRUPA LWY – 20 stycznia 2021, g. 17:00 – pomarańczowe, zielone, niebieskie i brązowe
  • GRUPY KADET –  13 stycznia 2021 (środa) – 18:30 – Defender 1 – Defender 3

Opłata za egzamin 80zł – płatne gotówką na zajęciach.

 

UWAGA! Dnia 6 stycznia 2021 roku (środa) nie ma zajęć!

 

Obowiązkowe zapisy przez formularz.

Prosimy również o wypełnienie deklaracji na nowy sezon (luty-czerwiec 2021). W obecnej sytuacji jest to o tyle istotne, że pozwoli nam zaplanować właściwie zajęcia.

Od lutego grafik nie ulega zmianie, z wyjątkiem dwóch grupy. ORŁY i GEPARDY zostaną połączone z innymi grupami. ORŁY z DZIKAMI – treningi w czwartki o 17:00 (t. Daniel) natomiast GEPARDY z LAMPARTAMI – treningi w czwartki o 18:00 (t. Adam). Grupa Kadet (D1 i D2) zostanie połączona z grupą dorosłą D1 i D2 – poniedziałki i środy – 20:00 (tak jak było we wrześniu).

 

FORMULARZ


 

 

 

MarcinTreningi w nowym roku 2021