12. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA12. egz_14_06_2017