15. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA15. egz_14_06_2017