17. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA17. egz_14_06_2017