27. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA27. egz_14_06_2017