29. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA29. egz_14_06_2017