REGULAMIN I OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że trenujący nie był karany sądownie.
- Oświadczam, że zgadzam się na zajęcia rekreacyjnej samoobrony.
- Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uczestnictwa moje dziecka/mnie w zajęciach.
- Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w wyniku treningu moje dziecko/ja może/mogę ulec kontuzji, oraz trwale utracić zdrowie. Jestem tego w pełni świadomy i godzę się na ten fakt, biorąc odpowiedzialność na siebie.
- Oświadczam, że wraz z dzieckiem będę dbać o czystość lokalu i swoją higienę osobistą.
- Zgadzam się na publikowanie zdjęć oraz filmów reklamowych sporządzonych na regularnych treningach, szkoleniach, pokazach, imprezach integracyjnych, egzaminach, seminariach i innych okazjonalnych wydarzeniach organizowanych przez firmę SYNERGIA Marcin Fiodorow; wykorzystujących mego dziecka/mojego wizerunek w celach komercyjnych. Zrzekam się z czerpania korzyści majątkowych i innych materialnych z publikacji w/w materiałów.
- Zezwalam zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
- Zapoznałem się z polityką prywatności dostępną na stronie http://szkolasamoobrony.pl/polityka-prywatnosci/ i akceptuje jej warunki.
- Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za kurs z góry najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Natomiast składki członkowskie za treningi regularne na sekcji United Krav Maga  do 10-tego każdego miesiąca, zgodnie z cennikiem Szkoły Samoobrony.
- Mam świadomość, iż NIE JEST MOŻLIWE obniżenie należności z powodu nieobecności na zajęciach. Zgadzam się również z faktem, że nie jest możliwe przenoszenie na kolejny miesiąc rozliczeniowy opłaty za zajęcia, na których wystąpiła nieobecność.

MarcinREGULAMIN I OŚWIADCZENIA