1185745_620384134660392_2063046820_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1185745_620384134660392_2063046820_n