1208824_620384244660381_108376024_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1208824_620384244660381_108376024_n