945832_620384307993708_32878626_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA945832_620384307993708_32878626_n